Kontaktujte mě na čísle 605 910 502

IMG_6290_edited.jpg

„Jednoduchost je nekonečná dokonalost.“ Leonardo da Vinci

Jmenuji se Lukáš Javůrek.

– od roku 2001 (19 let) Trenér a konzultant sebeřízení, aplikované neurovědy, “life hacking”

– od roku 2001 (19 let) Výživový specialista, konzultant a lektor celostního zdraví 

– od roku 2009 (11 let) Terapeut – využívám mj. přístupy a prvky Transakční analýzy, Biosyntézy, Systemiky, Celostní přístup, Rodinné a Systemické konstelace, aj.

– od roku 2009 (11 let) Lifecoach, Healthcoach, wellbeing konzultant

– od roku 2016 (5 let) Somatic coach®

– od roku 2016 (5 let) Psychologie bolesti – pro pacienty z nemocnic, klinik a obvodních lékařů

Mé vlastní zdravotní potíže v dětství a v rodině mě přivedly na cestu studia lidského těla, zdraví, projevů a mechanismů nemoci, hledání a nalézání jejich příčin a souvislostí. Celkově se zaměřuji zejména na řešení. Postupně jsem k tomu přidal studium sebeřízení, aplikované neurovýzkumy, terapii, a somatický koučink®. 

Své klienty podporuji celkově svými službami v tom, aby dokázali žít zdravý, šťastný a svobodný život už teď a tady. 

Vše je to velmi zjednodušeně řečeno zejména o přítomném okamžiku a správném postoji k sobě a ke světu. A o tom vědět, respektive dělat těch několik základních věcí ohledně svého zdraví. Postupně a pravidelně. 

Celý život se kontinuálně vzdělávám. A budu v tom i nadále pokračovat.

V současnosti dokončuji 3 letý psychoterapeutický výcvik v Transakční analýze (akreditace EATA = celosvětová platnost).

Miluju přírodu, otužování, life hacking, dobré jídlo, lidi obecně a přírodní sauny. 🙂

Certifikáty a absolvovaná školení:

Psychoterapeutický výcvik Transakční analýza (ve výcviku), celosvětová certifikace EATA (2018 – 2020)

– 2,5 roční výcvik, psychoterapeutická a konzultační metoda Transakční analýza

Somatic coach® celosvětová akreditace ICF od roku 2017

– roční výcvik, Somatický koučink®

Výživový specialista, od roku 2001

– přes 19 let (600+ hodin) kontinuálního vzdělávání v oblasti Celostní medicíny, výživy a zdravého životního stylu, rehabilitace, wellness, konzultací s kolegy a mentoringu

Lektor, konzultant, kouč, akreditace MŠMT od roku 2010

– roční výcvik soft skills, sebeřízení, lektorské, konzultační, facilitační a koučovací tréninky

RWCT – kritické myšlení, akreditace MŠMT od roku 2010

– roční kurz pro lektory, program na rozvoj kritického myšlení

Další kontinuální vzdělávání

– 2 roční výcvik Systemická psychoterapie a poradenství, přes 500 hodin tréninků soft skills, vztahové poradenství, facilitace, mediace, mentoring, poskytování efektivní zpětné vazby, současné poznatky o fungování mozku a aplikované neurovýzkumy, jejich aplikace na změnu stravování, kondice a ne/zdravého životního stylu, supervize, další vzdělávání

Můj příběh:

Jmenuji se Lukáš Javůrek.

Od roku 2001 podporuji klienty s jejich osobním rozvojem, soft skills a sebeřízením, s komunikačními dovednostmi, s fyzickou, emoční a slovní sebeobranou a celostně na cestě ke zdraví.

Od dětství mě velmi zajímalo, jak funguje naše tělo, mozek, naše myšlení a rozhodování. Jaký je náš potenciál, co vše ho ovlivňuje, jak jej rozvíjet a naplňovat. Jak překonávat svoje hranice a komfortní zónu. Také co vše je nám na první pohled skryto, avšak lze objevit – v sobě, u ostatních, nebo ve smyslu života. A kde je naše místo ve světě…

Při studiu střední školy jsem začal vyučovat sebeobranu a psychologii boje (beze zbraně i se zbraněmi), komunikaci (empatické naslouchání, práci se vztahy, vyjednávání typu win-win) a práci s emocemi (zejména se stresem a asertivitou), v Praze a v Litoměřicích. Nejprve veřejnost, studenty, dále i policisty a vojáky.

Ve stejné době mě stále více lidí vyhledávalo s otázkami na zdravé stravování, psychohygienu a s různými tématy osobního rozvoje.

Postupem času jsem stále více vnímal, že prevence, tedy předcházení konfliktů (vztahových i fyzických) je to, co lidé skutečně potřebují, resp. co jim pomůže nejvíc.

Přirozená prevence, tedy zdravá osobnost je to, co pomáhá výrazně snadněji prožívat šťastný a naplněný život. A to zpětně přináší i velkou psychickou a fyzickou odolnost vůči negativním vlivům, které se případně v životě člověka mohou objevit.

Několik velmi vyhrocených životních situací mi pomohlo uvědomit si, že chci a můžu žít jinak. Našel jsem hlubokou cestu k sobě, k přírodě a ke zjednodušení mnoha procesů práce na sobě i fungování ve světě s ostatními. Tyto těžce nabyté, odžité a zpracované zkušenosti využívám ve své práci s klienty. Život lze prožívat velmi intenzivně, s odvahou, s lehkostí a elegancí, když se ví, jak na to. A hlavně bez 80% stresu, oproti tomu, jak to má většina lidí v současnosti.

Co nabízím ostatním, sám žiju a mám vyzkoušené a potvrzené klienty, že funguje.

Proto se těžiště mých tréninků, konzultací, terapie a koučinku dostalo zcela do roviny osobního rozvoje, tzn. vybudování a udržování zdravé rovnováhy těla – mysli – srdce.

Rád se s vámi setkám nad vašimi tématy…

Co chcete ve svém životě změnit a zjednodušit Vy?!

Ozvěte se a vydáme se na cestu Vašeho života, který opravdu chcete žít!

Telefon na mě je +420 605 910 502.

Napište mi na Facebook

Napište mi na LinkedIn