Kontaktujte mě na čísle 605 910 502

Rozhovory, které změní váš život

Koučuji mysl, srdce i tělo. Mou metodou je somatické a transformační koučování.

Motorem vašeho vlastního rozvoje, života, osudu jste vy. Odhalíte svůj skrytý potenciál. Ukážu vám nový pohled na mezilidské vztahy a jejich řešení. Budu vaším průvodcem na cestě za šťastnějším a úspěšnějším životem.

Koučink je ve stručnosti rozhovor s otevřenými otázkami o mobilizaci odvahy, vnitřních zdrojů a motivace k uskutečnění změn v chování na intelektuální, emoční a tělesné úrovni klientů.

Somatický koučink navíc pracuje s energií v těle. A také s prostorem. Když se s těmito složkami umí pracovat, vytváří to doslova mapu podvědomí. Díky této metodě si můžete vyřešit vše s čím se trápíte, během několika setkání. Ze zkušenosti mých klientů při použití somatického koučování, jsme velmi složitá témata vyřešili několikanásobně rychleji, než klasickým koučováním. Navíc klient pokaždé odchází více propojený se svými zdroji, celkově se sebou.

To zásadní na tom, proč má kvalitní koučink takový zásadní vliv na změnu života mnoha lidí co s ním přijdou do kontaktu, je zejména těchto několik faktorů:

 • bezpečné prostředí pro klienta
 • důvěryhodný, zkušený a zralý kouč, který je zároveň v kontaktu se svými zdroji, zejména při přímé práci s klientem
 • kvalitně a profesionálně vedený proces koučování
 • kouč do koučovacího procesu nevkládá žádné své myšlenky ani názory – výjimkou je pokud o to klient sám požádá a je vhodné to udělat (kouč při procesu nepřemýšlí, nechává se vést plně intuicí)
 • skvělé propojení a porozumění, naladění mezi klientem a koučem, zejména přes intuici
 • správné načasování = tzn. správně položená otázka ve správnou chvíli (někdy správná otázka položená o 30 vteřin před a nebo po správném okamžiku klienta už neosloví, nevyzní a je využita méně než z 10%, nebo taky vůbec. A to ať je jakkoli brilantní vhled!)
 • zvýšení odvahy, získání kontaktu s vlastními zdroji a posílení vůle atd. pro klienta
 • klient cítí příval energie, chuti a nadšení již při prvním setkání s koučem
 • klient se těší na další koučovací setkání

Co vám koučování přinese

 • zlepšení vztahů
 • naplnění vlastního potenciálu
 • zvýšení sebedůvěry a sebejistoty
 • rozhodnost v těžkých životních situacích
 • nalezení životní rovnováhy
 • rychlé zvládání změn
 • vnitřní stabilitu a zakotvenost v sobě
 • velkou odvahu přirozeně se posunout vpřed ve svém životě

S čím vám koučování se mnou pomůže:

 • složité osobní vztahy
 • obtížná životní rozhodnutí
 • pomalý kariérní růst
 • nespokojenost v práci
 • potíže ve škole
 • osobní krize
 • velká životní změna
 • jak si svůj život pořádně užít
 • jak zvládat změny (v osobním životě i v práci)
 • při nestandardních situacích
 • ztracená, nebo pošlapaná sebedůvěra a sebevědomí
 • další podobné situace

Jak koučování se mnou probíhá

 • zjištění tématu (Jestli to s čím přicházíte, je opravdu to, co chcete a potřebujete řešit. A nebo zda je zdroj, téma někde jinde, jak to často bývá)
 • práce s Vizí
 • nalezení dílčího Cíle
 • jak jste na tom pracovali doteď – co vám šlo
 • najdeme společně možnosti vyřešení dané situace a tématu
 • vytvoříte si postup, jak vše  P O S T U P N Ě  zvládnout, abyste se u toho cítili příjemně, bez zahlcení, bez stresu. Vždy to jde. Často hodně pomůže už jen samotné ohraničení časem, do jakého termínu posunu další krok. Využívám mj. hodně funkční upravenou metodu KAIZEN.
 • další velmi efektivní jsou drobné oslavy = udělejte si radost i při zdánlivě “malém” úspěchu! (zejména pokud jste se několik měsíců či let dosud neposunuli vůbec…)
 • pravidelná reflexe a aplikace do života, velmi často jde o drobný návyk, který pomáhá dlouhodobě k výrazně svobodnějšímu a šťastnějšímu životu.

dále jádro koučinku se mnou je o:

 • práci s vnitřními zdroji = na intelektuální, emoční, tělesné a prostorové úrovni
 • nalezení vnitřní motivace = o nastartování, rozpumpování “perpetum mobile”, budete se těšit, jak své téma/situaci konečně velmi brzo vyřešíte, nebo posunete k vyřešení
 • nalezení odvahy ke změně, přes integraci:  v myšlení, v prožívání, v postojích, v mluvení, v chování a konání

+ pravidelná reflexe pokroku + aplikace do vlastního života

Díky koučovacím technikám zakotvíme pozitivní emoce do tělesných gest a chování. Dále můžeme využít i pohybu v prostoru. Pomocí aktivní vizualizace změníme váš úhel pohledu a vyřešíme zdánlivě bezvýchodné problémy.

Při zapojení těla a využití prostoru v hledání motivace, odvahy a vnitřní síly jsou výsledky hlubší, tzn. trvalé a rychlejší o desítky procent (oproti běžnému koučování jen přes myšlení a navíc jen v sedě, u stolu). Při zapojení vícero našich zdrojů dochází k mnohem hlubšímu porozumění tématu a situaci. Připojení těla – prostoru – podvědomí do procesu řešení = obchází se naše hlava, běžná logika a procesy, jak jsme uvažovali a řešili své věci dosud. Tedy zejména přes naše ego a běžné vědomé myšlení.

Toto spojení s naším podvědomím nám ukazuje cestu doslova i více jak 5x rychleji, než běžným koučinkem, tedy vědomým přemýšlením o daném tématu. Díky tomu si bez nadsázky ušetříte ve vícero případech doslova roky života, kdy člověk váhá, hledá a nemá odvahu se pro něco rozhodnout, jít do akce.

Když při koučování celou dobu jen sedíme, velká část našich zdrojů zůstává ladem, využíváme většinou jen do 20 % svých zdrojů, které máme k dispozici.

Díky použití metody Somatického koučování® vás už vaše tělo a vaše podvědomí, tím pádem i podvědomé chování neblokuje (často zdánlivé “sebe sabotování, nebo tzv. “životní smůla” atd). Vaše mysl – emoce – podvědomí – i reakce vašeho těla jsou konečně v souladu a podporují vás. Takovou akceleraci a chuť do života a do konání mnoho z nás zažilo za celý život naposledy v dětství…

Nejlepší na tom je, že toho lze dosáhnout. Změnu můžete zažít a začít už dnes, teď!

Objednejte se, každý klient cítí násobně větší chuť do akce a do života už během 1. hodiny naší spolupráce!

80 % úspěchu je často JEN o tom začít. To se mnohdy ukazuje právě jako to nejtěžší. Se mnou máte podporu na telefonu/fb/Wa i mezi dalšími setkáními a zkušenosti přes 10 let aktivního koučování.

Ozvěte se a vydáme se na cestu vašeho života, jaký chcete opravdu konečně žít.

Telefon na mě je +420 605 910 502.

Napište mi na Facebook

Napište mi na LinkedIn

Rád vás podpořím na vaší cestě.